Ευχαριστώ την Άννα που με κάλεσε και μοιράστηκε αυτη την τόσο προσωπική και δύσκολη δοκιμασία της μαζί μου και που μου έδωσε την ευκαιρία να απεικονίσω μέσα από το φακό μου τα συναισθήματα της, τον πόνο της αλλά κυρίως το θάρρος της.
Πρέπει να πω πως η πρώτη φωτογράφιση δεν είχε σκοπό πέραν του αναμνηστικού. "Μια-δύο φωτογραφίες θέλω," μου είπε, "έτσι για να θυμάμαι..."
Φυσικά εγώ δεν μπορούσα να σταθώ σε μια-δύο φωτογραφίες....
I am immensely grateful to Anna for calling on me to share with me this very personal and difficult challenge that she was facing offering me the opportunity to attempt to express her emotions and pain through my lens, but in particularly her courage. 
I must add that the first photo shoot was purely meant for personal reasons, a keepsake and memory of herself before her mastectomy, "Just a couple of photos," she told me, "to remember how I was...."
Of course I couldn't stop at a couple of photos....
The Pre-Op Photoshoot
Παρόλο που είχα κάνει μια φορά στο παρελθών κάποια ανάλογη φωτογράφιση (boudoir) η φωτογράφιση της Άννας δεν είχε τέτοιο στόχο αλλά απαιτούσε  μια αναμνηστική, ρομαντική και ευαίσθητη προσέγγιση.
Φυσικά οφείλω να πω πως η επιτυχία μιας φωτογράφισης εξαρτάται από την συνεργασία & την χημεία της/του φωτογράφου και μοντέλου.
Although I had done one boudoir photo shoot in the past Anna's photo shoot required a different approach. Rather than an erotic result I wanted a more sensitive to the issue, romantic and delicate result. It goes without saying of course that the success of a photo shoot is hugely dependant on the cooperation and chemistry of both photographer and her/his subject.
The Post-Op Photoshoot
Η Άννα είναι πολεμίστρια. Πολέμησε και νίκησε την μάχη. Αλλά όχι μόνο νίκησε. Άδραξε την ευκαιρία να εκφράσει, να φανερώσει και να μοιραστεί μαζί μας την δύναμη και το μεγαλείο ψυχής που έχει.
Τόλμησε και νίκησε.
"Αυτή είμαι," λεει, "βίωσα τον καρκίνο του μαστού αλλά ο καρκίνος και η μαστεκτομή δεν καθορίζουν το ποιά είμαι."
Anna is a warrior. She fought and won the battle. But she didn't just win, she seized the opportunity to express, reveal and share with us her strength and spirit.
She dared and she won.
"This is who I am," she's saying, "I experienced breast cancer but cancer and my mastectomy do not define who I am."
Δεν έχετε παρά να δείτε τις μεταχειρουργικές φωτογραφίες για να καταλαβετε το πνευμα και τη φλόγα ζωής και ζωντάνιας που την κινεί.
Προσωπικά διακρίνω μια λαμπερή ομορφιά που πηγάζει απο την ψυχή της, φωτίζει το προσωπό της και τα μάτια της.
Σαν κάτι να ξεκλειδώθηκε μέσα της.
Πήρε μια αρνητική κατάσταση και την μετέτρεψε σε θετική.
One only needs to see her post-op photographs to understand the fiery and vibrant spirit that moves her.
Personally I see a stunning beauty that comes from her soul, lights her face and eyes.
It's as if something was set free inside her.
She took a negative situation and turned it into a positive.
Θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτή την διαδρομή και εμπειρία που μοιράστηκε μαζί μου.
I will be forever grateful for this journey that Anna shared with me.
Το ακόλουθο βίντεο είναι μια αυθόρμητη συνέντευξη που μου παραχώρησε η Άννα. Συζητούσαμε τις ερωτήσεις που θα τις έκανα αργότερα στην 'επίσημη' συνέντευξη. Αλλά καθώς ήταν ήδη στημένη η φωτογραφική μου μηχανή το ίνστινκτο και  διαίσθηση μου με οδήγησαν να πατήσω το κουμπί της μαγνητοσκόπηςης.....
The following video is a candid interview I did with Anna. We were going through the questions I would ask her in the interview that we were to record later, but since my camera was already set up and in a purely instinctive/intuitive act I pressed the record button....
Back to Top